# Team MP W D L F A D P
1 Viettel 8 6 2 0 19 4 +15 20
2 Hà Nội II 9 4 3 2 18 13 +5 15
3 Dong Thap 8 4 2 2 8 5 +3 14
4 Dak Lak 9 3 2 4 15 11 +4 11
5 Bóng đá Huế 8 2 4 2 12 11 +1 10
6 Binh Dinh 8 3 1 4 9 12 -3 10
7 Long An 8 2 4 2 8 12 -4 10
8 Bình Phước 8 1 5 2 6 12 -6 8
9 Tay Ninh 8 2 1 5 7 14 -7 7
10 Công An Nhân Dân 8 1 2 5 6 14 -8 5
Thu 21/06/18 Hà Nội II 1 - 2 Dak Lak
Sat 16/06/18 Viettel 5 - 1 Tay Ninh
Sat 16/06/18 Bình Phước 1 - 1 Bóng đá Huế
Sat 16/06/18 Công An Nhân Dân 3 - 4 Hà Nội II
Fri 15/06/18 Binh Dinh 3 - 2 Dak Lak
Fri 15/06/18 Dong Thap 3 - 1 Long An
Sat 09/06/18 Hà Nội II 2 - 0 Dong Thap
Sat 09/06/18 Dak Lak 5 - 0 Bình Phước
Fri 08/06/18 Bóng đá Huế 1 - 3 Viettel
Fri 08/06/18 Tay Ninh 1 - 1 Công An Nhân Dân
Fri 08/06/18 Binh Dinh 4 - 0 Long An
Sat 02/06/18 Bình Phước 1 - 0 Dong Thap
Sat 02/06/18 Dak Lak 3 - 3 Bóng đá Huế
Sat 02/06/18 Công An Nhân Dân 0 - 4 Viettel
Fri 01/06/18 Hà Nội II 5 - 1 Binh Dinh
Fri 01/06/18 Long An 2 - 1 Tay Ninh
Sun 27/05/18 Viettel 2 - 0 Dak Lak
Sat 26/05/18 Bóng đá Huế 1 - 1 Long An
Sat 26/05/18 Binh Dinh 0 - 0 Bình Phước
Fri 22/06/18 Tay Ninh 11 : 30 Bình Phước
Fri 22/06/18 Long An 12 : 00 Công An Nhân Dân
Sat 23/06/18 Dong Thap 11 : 00 Viettel
Sat 23/06/18 Bóng đá Huế 11 : 30 Binh Dinh
Tue 26/06/18 Hà Nội II 12 : 00 Tay Ninh
Fri 29/06/18 Long An 12 : 00 Bóng đá Huế
Sat 30/06/18 Dak Lak 10 : 00 Viettel
Sat 30/06/18 Công An Nhân Dân 10 : 30 Dong Thap
Sat 30/06/18 Bình Phước 11 : 30 Binh Dinh
Fri 06/07/18 Tay Ninh 11 : 30 Long An
Fri 06/07/18 Viettel 12 : 00 Công An Nhân Dân
Sat 07/07/18 Dong Thap 11 : 00 Bình Phước
Sat 07/07/18 Bóng đá Huế 11 : 30 Dak Lak
Sat 21/07/18 Công An Nhân Dân 10 : 00 Tay Ninh
Sat 21/07/18 Dak Lak 10 : 00 Binh Dinh
Sat 21/07/18 Viettel 10 : 30 Bóng đá Huế
Sat 21/07/18 Dong Thap 10 : 30 Hà Nội II
Sat 21/07/18 Long An 10 : 30 Binh Dinh
Sat 21/07/18 Bình Phước 10 : 30 Dak Lak
Mon 23/07/18 Hà Nội II 10 : 30 Công An Nhân Dân