# Team MP W D L F A D P
1 Binh Duong 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Da Nang 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Ha Noi 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Hai Phong 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Ho Chi Minh City 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Hoang Anh Gia Lai 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Nam Dinh 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Quang Nam 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Sai Gon 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Song Lam Nghe An 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Than Quang Ninh 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Viettel 0 0 0 0 0 0 +0 0
Fri 28/02/20 Nam Dinh 12 : 00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sat 29/02/20 Da Nang 11 : 00 Sai Gon
Sat 29/02/20 Than Quang Ninh 12 : 00 Ha Noi
Sat 29/02/20 Viettel 13 : 00 Hoang Anh Gia Lai
Sun 01/03/20 Hai Phong 11 : 00 Quang Nam
Sun 01/03/20 Song Lam Nghe An 11 : 00 Binh Duong
Sun 01/03/20 Ho Chi Minh City 13 : 00 Thanh Hóa
Fri 06/03/20 Hai Phong 11 : 00 Ho Chi Minh City
Sat 07/03/20 Quang Nam 11 : 00 Ho Chi Minh City
Sat 07/03/20 Song Lam Nghe An 11 : 00 Da Nang
Sat 07/03/20 Thanh Hóa 11 : 00 Hai Phong
Sat 07/03/20 Hoang Anh Gia Lai 11 : 00 Than Quang Ninh
Sat 07/03/20 Than Quang Ninh 12 : 00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sat 07/03/20 Sai Gon 12 : 00 Song Lam Nghe An
Sat 07/03/20 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 12 : 00 Viettel
Sat 07/03/20 Sai Gon 13 : 00 Binh Duong
Sat 07/03/20 Ha Noi 13 : 00 Nam Dinh